• Nếu sản phẩm gặp lỗi xuất phát từ phía shop, chúng tôi sẽ tiến hành đền bù, đổi trả sản phẩm khác tương tự cho quý khách.
  • Nếu không thể đền bù, đổi trả chúng tôi sẽ hoàn tiền lại số tiền tính theo thời gian quý khách chưa sử dụng hết dịch vụ.
5/5 - (1 bình chọn)